Hvordan endre spenningen ut fra en transformator

 

Når man driver med hobbyelektronikk, må man ofte bygge strømforsyninger

eller ladere til prosjektene sine.

Da må man somregel ha en transformator som gir en viss spenning, siden man ofte

ikke tar seg råd til å kjøpe en, men har en gammel liggende som ikke gir den riktige

spenningen, så er det en mulighet å bygge den om slik at men får ut den riktige spenningen.

 

 

En transformator er i prinsippet enkel, den består av to eller flere sett med viklinger og en

jernkjerne.

Den ene viklingen får tilført 230V og den andre viklingen gir ut for eks. 12V, dette skjer fordi

viklingen som får tilført spenning setter opp et vekslende magnetfelt i jernkjernen, den andre viklingen

vil produsere spenning pga. at det vekslende magnetfeltet går igjennom viklingen.

 

 

Bildet over viser primærvikling (spenning inn) til venstre og sekundærvikling (spenning ut)  til høyre.

Det som bestemmer hvor stor spenning transforamtoren skal gi ut er hvor mange runder

sekundærviklingen har, dette er noe forenklet.

Skal man redusere spenningen må man fjerne noen runder eller lage en avtapping på viklingen,

skal man øke spenningen må man legge til noen runder.

Det er enklest å redusere spenningen.

De fleste transforamtorer har viklingene utenpå hverandre, primærviklingen ligger somregel

under sekundærviklingen, derfor er det enkelt å komme til viklingen.

Det første man gjør er å fjerne papiret rundt viklingene, da ser man sekundærviklingen,

den er kraftigere enn primærviklingen.

Koble så til 230V til transformatoren, koble så til et voltmeter til det ene uttakt på

sekundærviklingen, stikk så den andre målepinnen inn et sted i skundærviklingen,

men husk å stikk i bare en leder om gangen, lakkisolasjonen kan være litt

vanskelig å komme igjennom.

Da vil man måle forskjellige spenninger avhengig av hvor på vilkingen man måler, når

man har funnet den rette spenningen, så skraper man bort isolasjonen med en kniv og lodder på

en ledening her.

Det er en fordel å koble en lyspære eller en motstand på noen hundre ohm i paralell med målepinnene

til voltmeteret, fordi den indre motstanden i voltmeteret ofte er så høy at man

kan måle feil spenning hvis man ikke får ordentlig kontakt med viklingen når

man stikker målepinnen inn.

Man kan også klippe av viklingen og få to separate uttak med forskjellige spenninger,

eller bare fjerne den delen av viklingene man ikke har bruk for.

Det samme gjelder også for ringkjernetransformatorer.

 

 

Husk at det kan være livsfarlig å jobbe med transformatoren når det er tilkoblet 230V

 

Tilbake